Mäklarinformation

Vanliga frågor

Administration
Föreningen köper administrativ, ekonomisk och teknisk förvaltning från HSB Nordvästra Skåne.

I månadsavgiften ingår
Värme och vatten.

TV, telefoni och bredband
Föreningen är ansluten till Telia Triple Play, f n 222 SEK/månad. En obligatorisk avgift som läggs på månadsavgiften.

Parkering
Föreningen har 41 P-platser, f n 500 SEK/månad. Dessa har separat kö, som administreras av HSB.

Överlåtelseavgift
Föreningen tar ut en avgift på 2,5% av gällande prisbasbelopp, som debiteras säljaren.

Pantsättningsavgift
En pantsättningsavgift på 1% av gällande prisbasbelopp som debiteras pantsättaren.

Juridisk person som medlem
Föreningen accepterar inte juridisk person som medlem.

Delat ägandeskap
Föreningen accepterar delat ägandeskap. Minsta andel är 25 %.

Frågor avseende fastighet och byggnad

Byggnadsår: 2017-2018

Uppvärmning: fjärrvärme

Fönster: 3-glas

Förråd: Alla lägenheter har ett förråd som finns i lägenheterna förutom 1:orna som har vindsförråd.

Gemensamma utrymmen: Rum för barnvagnar och rullstolar finns i varje trappuppgång.

Cyklar: Uppställningsplatser för cyklar finns utomhus.